સિદ્ધાંત અને શર્વરીએ સાલસા શીખ્યુઃ વાયઆરએફની બંટી ઔર બબલી 2ની નવી રોમેન્ટિક વાર્તામાં એકબીજાને લવ જુ કહે છે!

ગલી બોય સિદ્ધાંત ચતુર્વેદી અને સુંદરી નવોદિત શર્વરી બોલીવૂડમાં…