ડૉ. મનસુખ માંડવિયા, કેન્દ્રીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રી, યુવા પેઢી માટે ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણની પહોંચ સુધારવા માટે સરકારની પ્રતિબદ્ધતા પર ભાર મૂકે છે

સરકારના સંયુક્ત પ્રયાસો દ્વારા, છેલ્લા આઠ વર્ષમાં MBBSની બેઠકોમાં…

સાઈકલિસ્ત ગ્રુપ દ્વારા અંકલેશ્વર જૂના બોરભાઠા નર્મદા કિનારે બીજા તબક્કામાં મૂર્તિઓ, ફોટા, તૂટેલા મંદિરો, કરમાયેલા ફૂલ જેવી ધાર્મિક વસ્તુ નો વિધિવત નિકાલ કર્યો હતો.

નર્મદા કિનારે બીજા તબક્કાનો સ્વચ્છતા કાર્યક્રમ યોજાયો    …

દેશના સુરક્ષા દળોને મજબૂત કરવા માટે ‘તણાવ મુક્ત તાલીમ પ્રવૃત્તિઓ’ આજના સમયની જરૂરિયાત : વડાપ્રધાનશ્રી

    પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે રાષ્ટ્રીય રક્ષા…