રાજભવન ખાતે નૂતન વર્ષ સ્નેહ મિલન સમારોહ દરમિયાન રાજ્યપાલ અને મુખ્યમંત્રીએ નવા વર્ષની શુભેચ્છાઓ વહેંચી

નૂતન વર્ષ પર, રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રત અને મુખ્યમંત્રી…