પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પેડ્રો સાંચેઝને સ્પેનના વડા પ્રધાન તરીકે પુનઃ ચૂંટવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા છે

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પેડ્રો સાંચેઝને સ્પેનના વડાપ્રધાન તરીકે પુનઃ ચૂંટવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા છે.

 

 

@SanchezCastejon ને સ્પેન સરકારના વડા તરીકે ફરીથી ચૂંટવા બદલ હાર્દિક અભિનંદન. હું ભારત-સ્પેનના સંબંધોને વધુ મજબૂત કરવા અને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે મિત્રતા અને સહયોગના પરસ્પર બંધનોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આતુર છું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *