ટાઇગર-3એ લોકોને ચોંકાવી દીધા.

ટાઈગર-3નું વર્લ્ડવાઈડ કલેક્શન 4 દિવસમાં ₹241.85 કરોડ સુધી પહોંચી ગયું છે અને આ ફિલ્મ ઘણી હિટ છે.

રેકોર્ડ બનાવનારા અને તોડનારા છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *