પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી 15મી નવેમ્બરે ઝારખંડની ખુંટીની બિરસા કોલેજમાંથી PM કિસાન યોજનાનો 15મો હપ્તો બહાર પાડશે, 15 નવેમ્બરને ‘આદિવાસી ગૌરવ દિવસ’ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે.

વડા પ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી 15 નવેમ્બર, 2023ના રોજ…