મુખ્યમંત્રીએ ‘મારી માટી, મારો દેશ’ અભિયાન હેઠળ અમદાવાદમાં યોજાયેલા રાજ્ય કક્ષાના અમૃત કલશ ઉત્સવને બિરદાવ્યો

અમૃત કલશ ઉત્સવ દરમિયાન, મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ટિપ્પણી…