નીલ મોહન YouTube ના નવા CEO બન્યા

નીલ મોહન યુટ્યુબના નવા સીઈઓ બન્યા 16 ફેબ્રુઆરી 2023 ના રોજ, ભારતીય મૂળના નીલ મોહનને યુટ્યુબની કમાન સોંપવામાં આવી હતી અને તેણે લખનૌની સેન્ટ ફ્રાન્સિસ સ્કૂલમાંથી ધોરણ 9 થી

12 સુધી અભ્યાસ કર્યો હતો ત્યારે તેણે લખનૌનું નામ પણ વધાર્યું હતું. સમાચાર આવ્યા. તો તેના મિત્રો અને શિક્ષકોએ ટ્વીટ કરીને ખુશી વ્યક્ત કરી.