પ્રધાનમંત્રીએ અરુણાચલ પ્રદેશમાં પરશુરામ કુંડ ઉત્સવની ઝલક શેર કરી

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ અરુણાચલ પ્રદેશમાં પરશુરામ કુંડ ઉત્સવની ઝલક શેર કરી છે.

 

અરુણાચલ પ્રદેશના મુખ્ય પ્રધાન શ્રી પેમા ખાંડુ દ્વારા એક ટ્વિટ થ્રેડ શેર કરીને, વડા પ્રધાને ટ્વિટ કર્યું;

“એક આનંદદાયક અનુભવ જેવો લાગે છે, અરુણાચલ પ્રદેશને અન્વેષણ કરવાની અનન્ય તક.”