પાવર સેક્ટરને કોલસાના પુરવઠાની નિયમિત દેખરેખ – કોલસા મંત્રાલય

કોલસા, ઉર્જા, રેલવે મંત્રાલય કોલસાના યોગ્ય પુરવઠાને સુનિશ્ચિત કરવા નજીકના સંકલનમાં કામ કરે છે

કેપ્ટિવ બ્લોક્સમાં 58.6 મિલિયન ટન કોલસાનું ઉત્પાદન અને કંપનીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે, જે 37.5 ટકાથી વધુ કમાણી કરે છે

ઉત્પાદન અને પુરવઠો વધારવા માટે તાજેતરમાં 141 નવી કોલસાની ખાણો હરાજી માટે મૂકવામાં આવી છે

કોલસા મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી છે કે પાવર અને રેલ્વે મંત્રાલય સાથે મળીને પાવર સેક્ટરમાં કોલસાનો પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે નિયમિત દેખરેખ રાખવામાં આવે છે. આ સંયુક્ત પ્રયાસોના પરિણામે, 31 ઓક્ટોબર, 202ના રોજ સ્વદેશી કોલસા આધારિત પાવર પ્લાન્ટ્સમાં કોલસાનો અંતિમ સંગ્રહ 25.6 મિલિયન ટન નોંધાયો છે, જે કોવિડ વર્ષ 2020-ને બાદ કરતાં ઓક્ટોબર મહિનામાં અત્યાર સુધીનો સૌથી વધુ છે. 21. પાવર સેક્ટરને સ્વદેશી કોલસાનો પુરવઠો ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળા કરતાં 12 ટકા વધુ છે, જે કોઈપણ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ સાત મહિનામાં પાવર સેક્ટરને સૌથી વધુ કોલસાનો પુરવઠો છે.

 

કોલ ઈન્ડિયા લિમિટેડની દૃષ્ટિએ, કુલ સ્વદેશી કોલસાનું ઉત્પાદન ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળા કરતાં 18 ટકા વધુ છે. આ રીતે તેમાં 17.5 ટકાનો વધારો નોંધાયો છે.

 

કેપ્ટિવ કોલ બ્લોક્સે પ્રથમ સાત મહિનામાં 58.6 એમટી કોલસાનું ઉત્પાદન કર્યું હતું, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળાની સરખામણીમાં 37.5 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે.

 

CILના તમામ સ્ત્રોતોમાંથી પાવર સેક્ટરમાં કોલસાનું પરિવહન કરવા માટે સ્વદેશી કોલસા વહન કરતી માલસામાન ટ્રેનો (રેક)ની કુલ સંખ્યા અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ છે. આ દરમિયાન, દરરોજ 296.5 રેક મોકલવામાં આવ્યા હતા, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળા કરતા 19 ટકા વધુ છે.

 

કોલસાની ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે, કોલસા મંત્રાલયે તાજેતરમાં કોમર્શિયલ હરાજી માટે 141 નવા બ્લોક્સ મૂક્યા છે. મંત્રાલય રાજ્ય સરકારો અને કેન્દ્રીય મંત્રાલયો સાથે ગાઢ સંકલનમાં છે, જેથી અગાઉ જે બ્લોકની હરાજી કરવામાં આવી હતી તે જલ્દીથી શરૂ કરવામાં આવે.

મંત્રાલય PM-ગતિશક્તિ હેઠળ તમામ મુખ્ય ખાણો માટે રેલ કનેક્ટિવિટી વધારવા માટે પગલાં લઈ રહ્યું છે જેથી કોલસો ઝડપથી કાઢી શકાય. કોલસા મંત્રાલય પાવર સેક્ટરમાં કોલસાની યોગ્ય ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા પ્રતિબદ્ધ છે.