રાષ્ટ્રીય ગોપાલ રત્ન એવોર્ડ-2022

મત્સ્યોદ્યોગ, પશુપાલન અને ડેરી મંત્રાલય હેઠળના પશુપાલન અને ડેરી વિભાગે રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર પોર્ટલ એટલે કે https://awards.gov.in દ્વારા વર્ષ 2022 માટેના રાષ્ટ્રીય ગોપાલ રત્ન પુરસ્કારો માટે 01.08.2022 થી ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવી છે. અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ 15.09.2022 છે. આ પુરસ્કારો રાષ્ટ્રીય દૂધ દિવસ (નવેમ્બર 26, 2022)ના અવસર પર આપવામાં આવશે. પાત્રતા વગેરે સંબંધિત વધુ વિગતો માટે અને ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવા માટે વેબસાઈટ https://awards.gov.in ની મુલાકાત લઈ શકાય છે. ગાય અને ભેંસની નોંધાયેલ જાતિના નામ પરિશિષ્ટમાં આપવામાં આવ્યા છે.

 

પશુપાલન અને ડેરી વિભાગ ખેડૂતોને ટકાઉ આજીવિકા પૂરી પાડવા પશુપાલન અને ડેરી ક્ષેત્રના અસરકારક વિકાસના ઉદ્દેશ્ય સાથે તમામ પ્રયાસો કરી રહ્યું છે. ભારતની સ્વદેશી બોવાઇન જાતિઓ અત્યંત એથ્લેટિક છે અને દેશના અર્થતંત્રમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવવાની આનુવંશિક ક્ષમતા ધરાવે છે. “રાષ્ટ્રીય ગોકુલ મિશન (RGM)” દેશમાં પ્રથમ વખત ડિસેમ્બર 2014 માં સ્વદેશી બોવાઇન જાતિઓના વૈજ્ઞાનિક સંરક્ષણ અને વિકાસના ઉદ્દેશ્ય સાથે શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.

પશુપાલન અને ડેરી વિભાગ, રાષ્ટ્રીય ગોકુલ મિશન હેઠળ, વર્ષ 2022 દરમિયાન પણ દૂધ ઉત્પાદક ખેડૂતો અને આ ક્ષેત્રમાં કામ કરતા વ્યક્તિઓ અને દૂધ ઉત્પાદકોને બજારમાં સરળ ઍક્સેસ પ્રદાન કરવા માટે ડેરી સહકારી સંસ્થાઓને પ્રોત્સાહિત કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે નીચેની શ્રેણીઓમાં રાષ્ટ્રીય ગોપાલ રત્ન પુરસ્કાર એનાયત કરવાનું ચાલુ રાખે છે:

 

દેશી ગાય/ભેંસની જાતિઓનું ઉછેર કરતા શ્રેષ્ઠ ડેરી ખેડૂતો (નોંધાયેલ જાતિઓની યાદી જોડાયેલ છે)

શ્રેષ્ઠ કૃત્રિમ બીજદાન ટેકનિશિયન (AIT)

શ્રેષ્ઠ ડેરી સહકારી મંડળી/દૂધ ઉત્પાદક કંપની/ડેરી ખેડૂત ઉત્પાદક સંસ્થા

રાષ્ટ્રીય ગોપાલ રત્ન એવોર્ડમાં દરેક કેટેગરીમાં યોગ્યતાનું પ્રમાણપત્ર, સ્મૃતિચિહ્ન અને નીચે મુજબની રકમનો સમાવેશ થાય છે:

 

રૂપિયા. 5,00,000/- (રૂ. પાંચ લાખ માત્ર) – પ્રથમ ક્રમ

 

રૂપિયા. 3,00,000/- (માત્ર ત્રણ લાખ રૂપિયા) – 2જી રેન્ક

 

અને,

 

રૂપિયા. 2,00,000/- (માત્ર બે લાખ રૂપિયા) – ત્રીજો ક્રમ