પ્રધાનમંત્રીએ આંતરરાષ્ટ્રીય વાઘ દિવસ પર વાઘ સંરક્ષણવાદીઓના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આંતરરાષ્ટ્રીય વાઘ દિવસ નિમિત્તે વાઘ સંરક્ષણવાદીઓના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી છે.

 

તેણે ટ્વિટમાં કહ્યું:

“આંતરરાષ્ટ્રીય વાઘ દિવસ પર, હું તે તમામ લોકોની પ્રશંસા કરું છું જેઓ વાઘના રક્ષણ માટે સક્રિયપણે કામ કરી રહ્યા છે. તમને જાણીને ગર્વ થશે કે ભારતમાં 75,000 ચોરસ કિલોમીટરમાં ફેલાયેલા 52 વાઘ અનામત છે. વાઘ સંરક્ષણ સંદર્ભે સ્થાનિક સમુદાયોને સામેલ કરવા માટે અનેક નવીન પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.