આ કંપની આપશે 570% ડિવિડન્ડ, શેર 70 થી 2700 રૂપિયાને પાર

ઔદ્યોગિક મશીનરીના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલી એક કંપનીએ આકર્ષક વળતર આપ્યું છે. આ કંપની સ્ટોવેક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ છે. કંપનીના શેર છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં રૂ. 70 થી રૂ. 2700ને પાર કરી ગયા છે. સ્ટોવેક ઈન્ડસ્ટ્રીઝે હવે 570 ટકા અથવા રૂ. 57 પ્રતિ શેરનું અંતિમ ડિવિડન્ડ જાહેર કર્યું છે. ડિવિડન્ડ માટેની એક્સ-ડેટ 28 એપ્રિલ 2022 છે. તે જ સમયે, રેકોર્ડ તારીખ 30 એપ્રિલ 2022 છે.

 

*1 લાખ રૂપિયા 40 લાખથી વધારે થયા*

 

હાલ આ 14 નવેમ્બર 2008ના રોજ બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) માં સ્ટોવેક ઇન્ડસ્ટ્રીઝના શેર રૂ. 70ના સ્તરે હતા. જેમાં 26 એપ્રિલ 2022ના રોજ BSE પર કંપનીના શેર રૂ. 2842.35 પર બંધ થયા. જેમાં આ કંપનીના શેરોએ આ સમય માં 3800 ટકાથી વધુ વળતર ચૂકવ્યું હતું. આમ જો કોઈ વ્યક્તિએ 14 નવેમ્બર, 2008ના રોજ કંપનીના શેરમાં રૂ. 1 લાખનું રોકાણ કર્યું હોય અને પોતાનું રોકાણ જાળવી રાખ્યું હોત, ત્યારે આ જરૂરી જણાય છે .

*આ કંપનીના શેર હજુ પણ રૂ.18 પર છે*

આ 6 ઓગસ્ટ 1998ના રોજ, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જપર સ્ટોવક ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો શેર રૂ. 18 પર ટ્રેડ હતો. જે 26 એપ્રિલ 2022ના રોજ, કંપનીના શેર BSE પર રૂ. 2,842.35 પર બંધ થયા હતા. જેમાં કોઈ રોકાણકારે 6 ઓગસ્ટ, 1998ના રોજ કંપનીના શેરમાં રૂ. 1 લાખનું રોકાણ કર્યું હોય અને તેનું રોકાણ જાળવ્યું હોત તો હાલ રકમ રૂ. 1.57 કરોડ હોત. જેમાંસ્ટોવક ઇન્ડસ્ટ્રીઝના શેરની 52 સપ્તાહની નીચી સપાટી 1766 રૂપિયા છે. આ સમયે આ કંપનીના શેરનું 52 સપ્તાહનું ઉચ્ચ સ્તર 2949 હતું.