રોનક લિંબચીયાનું “યાદો” એક શુદ્ધ ગુજરાતી પ્રેમનું વાતાવરણ છે

રોનક લિંબચીયાનું “યાદો” એક શુદ્ધ ગુજરાતી પ્રેમનું વાતાવરણ છે

 

“યાદો” ગીત એ રોનક લિમ્બાચીયા દ્વારા લખાયેલ, કમ્પોઝ કરેલ અને ગાયેલું ગુજરાતી ગીત છે. તેનું ઉત્પાદન અને માર્કેટિંગ પ્રોડક્શન હાઉસ Digibird.in દ્વારા કરવામાં આવે છે.

જો આપણે ગીત વિશે વાત કરીએ તો તે જણાવે છે કે “દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં હંમેશા કેટલીક ખાસ ક્ષણો હોય છે જેને ભૂલવી મુશ્કેલ હોય છે પરંતુ સમયની સાથે તે યાદોમાં રૂપાંતરિત થઈ જાય છે. આ ગીત એ બધી ક્ષણોને યાદ કરી રહ્યું છે, જ્યારે તેઓ સાથે હતા ત્યારે તેઓએ વિતાવેલા સમયનું વચન આપે છે જે હવે માત્ર સુંદર યાદો છે!

રોનકે ઉલ્લેખ કર્યો કે ‘યાદોં’ તેનું એક સ્વપ્ન ગીત છે જે લાંબા સમયથી રેક પર છે પરંતુ અંતે, તે વિવિધ સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થયું છે.