અંબા જગદંબા

અસુર વિનાશે તું વિકરાળી
જગ માટે તું મા હેતાળી,

ગોખે બીરાજે ગબ્બર વાળી,
હે જગ જનની માત દયાળી,

કર મહીં મા ત્રિશૂળ ધારી,
વાઘે શોભતી જેની સવારી,

મહિષ મર્દીની ; દેવી દયાળી,
ક્ષણમેં દુઃખ હરતી માત કૃપાળી,

અનંત શક્તિ મા તું ધરનારી,
જીવ માત્ર ને તું સાચવનારી,

અચલ કલમથી વંદન તુજને,
અંબા જગદંબા મા મમતાળી..

ધ્રુવ પટેલ