ઇજનેરી વિદ્યાર્થીઓને ઉત્તર ગુજરાતમાં સ્ટાઇપેન્ડ સાથે Ph.D કરવાની તક

ઑલ ઇન્ડિયા કાઉન્સિલ ફોર ટેક્નિકલ એજ્યુકેશન (એઆઈસીટીઇ) દ્વારા મહેસાણા સ્થિત ગુજરાત પાવર એન્જીનિરીંગ અને રિસર્ચ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ (જીપેરી)માં ક્નિકલ એજયુકેશનમાં ફુલ ટાઈમ પીએચડી માટેની મંજૂરી આપવામાં આવી હોવાથી ઉત્તર ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને ટેક્નિકલ કોર્સમાં પીએચડી કરવા માટે મધ્ય ગુજરાત કે રાજ્ય બહારની કોઇ યુનિવર્સિટીમાં જવાની જરૂરિયાત રહેશે નહીં.

ગુજરાત સરકારે શૈક્ષણિક સત્રથી મહેસાણા સ્થિત ગુજરાત પાવર એન્જીનિરીંગ અને રિસર્ચ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ (જીપેરી)નું સંચાલન ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટીને (જીટીયુ) સોંપવામા આવેલું છે. ઉત્તર ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને ટેક્નિકલ એજ્યુકેશન બાબતે જીપેરીમાં દરેક પ્રકારની તકો પ્રાપ્ત થાય તે હેતુસર જીટીયુ દ્વારા સફળતાપૂર્વક જીપેરીનું સંચાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે.

એડમિશન મેળવ્યું હોય તેવા તમામ વિદ્યાર્થીઓને કાઉન્સિલના નિયમોનુસાર પ્રતિમાસ પ્રથમ બે વર્ષ માટે 31000 અને અંતિમવર્ષ માટે 35000 રૂપિયાનું સ્ટાઈપેન્ડ પણ આપવામાં આવશે. એઆઈસીટીઇ દ્વારા વિવિધ સંલગ્ન કૉલેજ પાસેથી ડૉક્ટોરલ ફેલોશિપ પ્રોગ્રામના કેન્દ્ર માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવી હતી. જેમાં જીટીયુ સંલગ્ન મહેસાણા સ્થિત જીપેરી કોલેજે જીટીયુની મદદથી કાઉન્સિલમાં એપ્લિકેશન કરી હતી.

ડૉક્ટોરલ ફેલોશિપ પ્રોગ્રામના કેન્દ્ર માટે જીપેરી કોલેજના વિવિધ પાસાઓ જેવા કે, રિસર્ચ સંબધિત વર્ક, જરૂરી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર, દરેક વિભાગની લેબોરેટરીઝ, યુજી અને પીજીના તમામ કોર્સ આધારીત રિસર્ચ વર્ક માટે પીએચડી ગાઈડની નિમણૂક તથા એનબીએ દ્વારા એક્રેડીટેશન થયેલા કોર્સ સહિતના દરેક માપદંડોને ધ્યાનમાં રાખીને જીપેરીને આ મંજૂરી આપવામાં આવી છે.

એઆઈસીટીઈ દ્વારા મંજૂરી મળ્યા બાદ આગામી સમયમાં જીપેરીમાં સીવિલ, મિકેનિકલ , ઈલેક્ટ્રોનિકલ અને કૉમ્પ્યુટર એન્જિનિયરીંગના કોર્સમાં એલિજિબલ વિદ્યાર્થીઓ પ્રવેશ મેળવી શકશે. પ્રવેશ સંદર્ભે વિદ્યાર્થીઓ છેલ્લા 5 વર્ષના સમયગાળામાં 1 વખત ગેટની પરીક્ષા પાસ કરેલી અને માસ્ટર ડિગ્રીમાં 7.5 CGP ધરાવતા હોવા જોઈશે.