જમ્મુ કશ્મીરમાં એલર્ટ ! બરફ વર્ષા થઈ રહી છે, ખૂબ વધશે ઠંડી !!

જમ્મુ કશ્મીરમાં બરફ વર્ષા શરૂ થઈ ગઈ છે. તથા કેટલી જગ્યાએ વરસાદ પણ આવ્યો છે. જેના લીધે આઈએમડીએ 4 થી 5 દિવસ ત્યાં એલર્ટ જાહેર કર્યું છે.

બરફ વર્ષાના લીધે ઠંડી પણ ખૂબ ચાલુ થઈ ગઈ છે. આટલું જ નહી પણ ઠંડીનું જોર હજુ વધશે. કેટલી જગ્યાએ તાપમાન 10 ડીગ્રી પણ નોંધાયું હતું. હરિયાણા તેમ જ બીજા વિસ્તારોમાં પણ વાદળીયા વાતાવરણને લીધે વરસાદની સંભાવના પણ છે.