ભારતમાં શુ ફરીથી આવશે પબજી?? જાણો ક્યારે?

હવે PUBG મોબાઇલ 2020 ના અંત સુધીમાં ફરીથી ભારતમાં ઉપલબ્ધ થશે. પરંતુ આ સંસ્કરણ ભારતીય સંસ્કરણ હશે. તે અસલ સંસ્કરણથી થોડું અલગ છે. પરંતુ ખેલાડીઓ મૂંઝવણમાં છે કે તેઓને તેમની આઈડી પાછી મળશે કે નહીં. હોઈ શકે કે તેઓ ભૂતકાળની સિદ્ધિઓ, પુરસ્કારો PUBG માં પાછી મેળવી લે. તેથી હવે PUBG ખેલાડીઓ પાસે એક સારા સમાચાર છે અને તેઓ 2020 ના અંત સુધીમાં ફરીથી PUBG રમી શકે છે.