મોદી સરકારે આપી મહત્વની મંજૂરી ડોમેસ્ટિક એરલાઇન્સને મળી મંજૂરી 70 ટકા સુધી ભરી શકશે પેસેન્જર

ડોમેસ્ટિક ફ્લાયર્સની સંખ્યામાં સતત વધારાને ધ્યાનમાં રાખીને કેન્દ્ર સરકારે…