પ્રધાનમંત્રીએ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ પદની ચૂંટણી જીતવા બદલ જો બાઇડેનને અભિનંદન આપ્યા

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ પદની ચૂંટણી જીતવા…