હવે ભારતના વપરાશકર્તાઓ વોટ્સએપ પે પણ કરી શકે છે ! હવે ભારતમાં પણ ઉપલબ્ધ છે.

શુક્રવારે કંપનીએ કહ્યું કે હવે આ સુવિધા ભારતમાં પણ ઉપલબ્ધ થશે. હવે પૈસા ચૂકવવાનું સંદેશા મોકલવા જેટલું સરળ હશે. વોટ્સએપ સાથે ભાગીદારી કરાયેલ બેંકોમાં આઇસીઆઈસીઆઈ બેંક, એચડીએફસી બેંક, એક્સિસ બેંક, એસબીઆઈ અને જિઓ પેમેન્ટ બેંક છે. આ ડિજિટલ અર્થવ્યવસ્થામાં મદદરૂપ થશે.

ચુકવણી માટે વપરાશકર્તાઓએ યુપીઆઈ પિન દાખલ કરવો પડશે. આ ચુકવણીમાં સુરક્ષા પણ છે. એન્ડ્રોઇડ યુઝર્સ તેમજ આઇઓએસ યૂઝર્સ પણ વોટ્સએપની આ સુવિધાનો આનંદ લઇ શકશે. હજી ઘણી વધુ સુવિધાઓ છે જે વોટ્સએપ પર શરૂ કરવામાં આવી છે. તેથી હવે વધુ સુરક્ષા સાથે આ સુવિધાનો આનંદ લો અને ડિજિટલ અર્થતંત્રનો એક ભાગ બનો.