ફ્રાન્સમાં પસાર કરાશે એક વિશેષ કાયદો, મુસ્લિમ દેશો સાથે સંઘર્ષ વધવાના એંધાણ

ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેનુઅલ મેક્રોને 2 ઓક્ટોબરે આપવામાં આવેલા પોતાના…