શુ આ ઓક્ટોબરમાં મંગળ એટલો તેજસ્વી હશે કે નરી આંખે જોઈ શકાય ?

નાસાએ અપડેટ કર્યું હતું કે આ ઓક્ટોબરમાં મંગળનો ગ્રહ તેજસ્વી અને ચમકતો દેખાશે. આકાશદર્શન પ્રેમીઓએ તેના સાક્ષી બનવા માટે તૈયાર હોવા જોઈએ. ગત 13 Octક્ટોબરે મંગળ તેજસ્વી દેખાયો હતો.

હવે તે આગામી 25 વર્ષ સુધી એટલે કે 2035 સુધી આછી ચમક ધરાવતો થઈ જશે. દર 15 કે 17 વર્ષમાં એકવાર એવું થાય છે. સૂર્યાસ્ત સમયે જ્યારે સૂર્ય પશ્ચિમમાં જાય છે ત્યારે મંગળ વધુ મોટો અને તેજસ્વી થતો જણાશે. તમે તમારી નરી આંખે જોઈ શકતા નથી પરંતુ સ્કાયવોચર્સ તેને ટેલિસ્કોપથી જોઈ શકે છે. તેથી, મંગળની સુંદરતાનો આનંદ માણો.