ચોકલેટ ! હેલ્થ અને માઈન્ડ બૂસ્ટર !

હેલ્થની વાત આવે અને ચોકલેટ યાદ આવે તો?
તો કદાચ ચોકલેટ પહેલા અને બાકી બધું પછી આવે!!
પણ એમ કહું કે ચોકલેટ એ હેલ્થ બૂસ્ટર છે તો!!
હા ખરેખર એવું છે, એટલું જ નહીં કે તેનો સ્વાદ સારો છે પણ ચોકલેટ ખાવાથી તમને આનંદ થાય છે.
અધ્યયનો દર્શાવે છે કે ડાર્ક ચોકલેટ ખાવું તમારા મૂડને સુધારવા માટે ખરેખર રાસાયણિક રીતે કામ કરે છે. ડાર્ક ચોકલેટમાં એવા સંયોજનો છે જે એન્ડોર્ફિનને ઉત્તેજીત કરે છે, તે જ સંયોજનો જે તમે કસરત અથવા હસાવ્યા પછી પ્રકાશિત થાય છે.