પ્રધાનમંત્રીએ કોવિડ-19ની સ્થિતિ અને પ્રતિભાવની સમીક્ષા કરવા સાત રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ સાથે ઓનલાઇન બેઠક યોજી

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે વીડિયો કોન્ફરન્સ મારફતે કોવિડ-19ની…

પ્રધાનમંત્રીએ કામદાર સુધારા બિલ પસાર થવા અંગે પ્રશંસા કરી; કહ્યું કે કામદાર સુધારાથી કામદારોની સુખાકારી અને અર્થતંત્રને વેગ મળશે

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સંસદ દ્વારા આજે કામદાર સુધારા…