ઇ-કોમર્સ પર કોવિડ -19ની અસર

ગૃહ મંત્રાલય (એમએચએ) દ્વારા સમયાંતરે જારી કરવામાં આવતી માર્ગદર્શિકા હેઠળ લોકડાઉન દરમિયાન સામાજિક-અંતર સુનિશ્ચિત કરવા માટે વિવિધ પ્રતિબંધો લાદવામાં આવ્યા હતા. આ સમયગાળા દરમિયાન, ઇ-કોમર્સ દ્વારા ખોરાક, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, તબીબી સાધનો સહિતના આવશ્યક માલની ડિલિવરીને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું હતું. જો કે રોગચાળો હજુ પણ ચાલુ હોવાથી ઇ-કોમર્સ ક્ષેત્ર પર રોગચાળાની અસરનું મૂલ્યાંકન કરવું ખૂબ જ વહેલું છે.

ઇ-કોમર્સ ઓપરેટર્સ તેમના દ્વારા કરવામાં આવતા સપ્લાયના મૂલ્યને ધ્યાનમાં લીધા વગર નોંધણી કરાવી શકે છે. પ્રારંભિક મુક્તિનો લાભ ઇ-કોમર્સ ઓપરેટરોને ઉપલબ્ધ નથી. જો સેવાઓની વિશિષ્ટ શ્રેણી પર ઇલેક્ટ્રોનિક કોમર્સ ઓપરેટર દ્વારા જીએસટી ચૂકવવામાં આવે છે, જો આવી સેવાઓ તેમના દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે તો ઇ-કોમર્સ ઓપરેટરોએ તેમના દ્વારા કરવામાં આવતા કરપાત્ર પુરવઠાના ચોખ્ખા મૂલ્યના એક ટકાના દરે સ્ત્રોત આધારિત (ટીસીએસ) કર વસૂલવા પણ જરૂરી છે, જ્યાં આવા ઓપરેટરો આવો પુરવઠો પૂરો પડ્યો છે તેને લાગતો કર એકત્રિત કરવાનો છે. જીએસટી એક્ટ હેઠળ, દરેક નોંધાયેલા વ્યક્તિએ ચૂકવવાપાત્ર વેરાનું સ્વ-મૂલ્યાંકન કરવું અને નિર્દિષ્ટ દરેક કર સમયગાળા માટે વળતર આપવું પડશે. તેથી, ઇ-કોમર્સ ઓપરેટરોએ માલ અથવા સેવાઓના અન્ય સપ્લાયરની જેમ જીએસટી ચૂકવવા  જવાબદાર છે.

આ માહિતી કેન્દ્રીય વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ પ્રધાન શ્રી પિયુષ ગોયલે આજે રાજ્યસભામાં એક લેખિત જવાબમાં આપી હતી.