મુલાકાત

ડાળી ડાળી મહેકી ઉઠી, પારિજાત કેરા ફૂલો તણી,
સુગંધિત રજની મને મળી, જાણે સ્વર્ગની ક્ષણો તણી,
વાતાવરણ છે આહલાદક, ગેરહાજરી વર્તાય આપની,
થાય એક મુલાકાત મીઠી, તો મધુર બની જાય આ રજની,
ઝરમર વરસતા વરસાદમાં, એ તો શીતળ થતી જાય,
કોફીમાં કોઈ રસ નથી, અહીં તો ચા ની મોજ લેવાય,
ચમકતી ચાંદની વચ્ચેથી, ખર્યો એક તારો આભથી,
વર્ષોની જુદાઈ પછી પણ આ દિલ ચાહે,
એક મુલાકાત આપથી…..A+

– અંકિતા મુલાણી “રિચ થિંકર”