પેટીએમ ગૂગલ પ્લે સ્ટોરથી બહાર, કારણ ગેમ્બલિંગ પોલિસીનું ઉલ્લંઘન જણાઈ રહ્યું છે.

ગૂગલે તાજેતરમાં જ તેના પ્લે સ્ટોરમાંથી ભારતની સૌથી વિશ્વાસપાત્ર ઓનલાઇન ટ્રાંઝેક્શન એપ્લિકેશન પેટીએમને હટાવી દીધી છે. ગૂગલ તરફથી આ પગલા માટેનું કારણ પેટીએમ દ્વારા ગેમ્બલિંગ પોલિસીનું ઉલ્લંઘન કરાયું હોવાનું લાગે છે.

બીજી તરફ પેટીએમએ તેમના ઉપભોક્તાઓને ટ્વિટર પર જાણ કરી કે, તેમની Android એપ્લિકેશન અસ્થાયીરૂપે નવા સ્ટોર્સ અથવા અપડેટ્સ માટે પ્લે સ્ટોર પર ઉપલબ્ધ નથી. તે ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં પાછો આવશે. તમારા બધા પૈસા સંપૂર્ણપણે સલામત છે, અને તમે સામાન્ય રીતે તમારી પેટીએમ એપ્લિકેશનનો આનંદ માણવાનું ચાલુ રાખી શકો છો.

જો કે iOS એપ્લિકેશન સ્ટોર પર પેટીએમ ઉપલબ્ધ છે.