વરસાદમાં….

વરસાદમાં હું એકલી,

રિમઝીમ ટીપાંને તાકતી,

ને સામે નદી વહેતી,

ઠંડા પવનમાં રહેતી,

ને આકાશને હું જોતી,

સાથે વિચાર કરતી,

કે આ નજારો ફરી ક્યારે મળશે?

ફરી ક્યારે સમય મળશે?

આટલું વિચારતા જ રાત પડી ગઈ,

હવે મુશળધાર વરસાદ ન રહ્યો,

ન રહી એ સાંજ,

અને ન રહ્યો મારો નજારો,

આખરે ટીપાં પડવાના બંધ થયા,

ને સમીર ચાલવા લાગ્યો,

સાથે હું પણ ચાલવા માંડી,

ઘણી યાદો રહી ગઈ,

ઘણો સમય વીતી ગયો,

એ વરસાદમાં….. 

– નિતી સેજપાલ  “તિતલી”