માનસિક સ્વાસ્થ્ય સુધારા માટે 24×7 ટોલ-ફ્રી હેલ્પલાઇન કિરન (1800-599-0019) 13 ભાષાઓમાં આરંભ કરવામાં આવી

કેન્દ્રીય સામાજિક ન્યાય અને સશક્તિકરણ મંત્રાલયના દિવ્યાંગ સશક્તિકરણ વિભાગ…

“મોદી સરકારના સુધારાઓ જેવા કે એનઇપી, બેટી બચાવો-બેટી પઢાવો, સમગ્ર શિક્ષા અભિયાન વગેરે તે માટેની પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે”

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિત શાહે આંતરરાષ્ટ્રીય સાક્ષરતા દિન નિમિત્તે…

પ્રધાનમંત્રી 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ મધ્યપ્રદેશના શેરી વિક્રેતાઓ સાથે ‘સ્વનિધિ સંવાદ’ કરશે

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી 9 સપ્ટેમ્બર, 2020ના રોજ મધ્યપ્રદેશના શેરી વિક્રેતાઓ…

મંત્રીમંડળે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રોકાણ ટ્રસ્ટ દ્વારા પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડની પેટા કંપનીઓની અસ્કયામતોનું મુદ્રીકરણ કરવા માટે મંજૂરી આપી

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી આર્થિક બાબતોની મંત્રીમંડળ…