“મને વિશ્વાસ છે કે, આ અધિકારીઓની સેવા પ્રત્યેની સમર્પિતતા અન્ય યુવાનોને ભારતીય પોલીસ સેવામાં સામેલ થવા પ્રેરિત કરશે”: કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ મારફતે હૈદરાબાદ…

મુખ્ય બંદરોને હવે ફક્ત ભારતમાં નિર્માણ પામેલી ટગ બોટનો જ ઉપયોગ કરવાનો નિર્દેશ અપાયો

શિપિંગ મંત્રાલયે તમામ મુખ્ય બંદરોને ફક્ત ભારતમાં બનાવેલી ટગ…