પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે સરકારમાં માનવ સંસાધન સંચાલનમાં ધરમૂળથી સુધારો લાવવા માટે છે કર્મયોગી મિશન

શ્રેણીબદ્ધ ટ્વિટ્સમાં પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું હતું કે, મિશન કર્મયોગી – સિવિલ સર્વિસીસ કેપેસિટી બિલ્ડિંગ માટેનો રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમ, સરકારમાં માનવ સંસાધન સંચાલન પ્રણાલીમાં ધરમૂળથી સુધારો કરશે. તે સિવિલ સર્વન્ટ્સની ક્ષમતા વધારવા માટે પ્રમાણો અને આધુનિક માળખાનો ઉપયોગ કરશે.

તેમણે કહ્યું કે, iGOT પ્લેટફોર્મ ભૂમિકા આધારિત એચઆર મેનેજમેન્ટ અને અવિરત શિક્ષણમાં સંક્રાંતિ શક્ય બનવાશે. મિશન કર્મયોગીનો હેતુ સિવિલ સર્વન્ટ્સને પારદર્શિતા અને તકનીકી દ્વારા વધુ સર્જનાત્મક, રચનાત્મક અને નવીન બનાવીને ભવિષ્ય માટે તૈયાર કરવાનો છે.”

#MissionKarmayogi – National Program for Civil Services Capacity Building approved in today’s cabinet will radically improve the Human Resource management practices in the Government. It will use scale & state of the art infrastructure to augment the capacity of Civil Servants. pic.twitter.com/RNl3uDS7IL— Narendra Modi (@narendramodi) September 2, 2020

The iGOT platform will enable the transition to a role-based HR management & continuous learning. Mission Karmayogi aims to prepare Civil Servants for the future by making them more creative, constructive & innovative through transparency and technology. #CivilService4NewIndia pic.twitter.com/NxGBcAxUGo— Narendra Modi (@narendramodi) September 2, 2020