મંત્રીમંડળ દ્વારા ભારત અને જાપાન વચ્ચે ગુણવત્તાયુક્ત કાપડના ક્ષેત્રમાં સહયોગ માટેના કરારને મંજૂરી આપવામાં આવી

પ્રધાનમંત્રી  શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મંત્રીમંડળે ભારત અને જાપાનના બજાર…

પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે સરકારમાં માનવ સંસાધન સંચાલનમાં ધરમૂળથી સુધારો લાવવા માટે છે કર્મયોગી મિશન

શ્રેણીબદ્ધ ટ્વિટ્સમાં પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું હતું કે, મિશન…

ટિપ્સ મ્યુઝિક લાવી રહ્યું છે એક નવીનતમ વર્ચ્યુઅલ સિંગિંગ ટેલેન્ટ હન્ટ – “ગુજરાતી કલાકાર”

ટિપ્સ મ્યુઝિક તમારા માટે એક નવીનતમ વર્ચ્યુઅલ સિંગિંગ ટેલેન્ટ…