એક વર્ષ – આત્મનિર્ભર ભારત તરફ

ગત એક વર્ષમાં મોદી સરકાર2.0 દ્વારા લેવાયેલા વિભિન્ન નિર્ણયોનો એક સારાંશ,ભારતીય ઇતિહાસમાં એક વિશેષ સમયગાળો અને એક નવા ભારત, એક ઉજ્વવળ ભારતનું નિર્માણ.

MODI 2.0ના એકવર્ષના સરવૈયાની બુકલેટ જોવા અહીં ક્લિક કરો